22 mei 2018

De Nieuwste School & Klik

De Nieuwste school

Tilburg

Voortgezet Onderwijs

MAVO-HAVO-VWO

Aantal leerlingen: 750

De Nieuwste School & Klik:

De Nieuwste School heeft een uniek onderwijsconcept, zij nemen de verwondering van leerlingen als uitgangspunt.  De leerlingen zijn dan ook de primaire gebruikers van Klik. Met de onderzoeksmethode van DNS gaan zij op zoek naar de antwoorden. Zij hebben door het platform Klik een nieuwe bron om zich te voorzien van informatie. Het netwerk van ouders en experts buiten de school zijn te vinden via Klik. De leerlingen kunnen nu zelfstandig contact opnemen met experts van buiten de school voor een telefonisch overleg, een vraag per mail, een interview of het regelen van een workshop. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen de leerlingen vervolgens met elkaar en hun expert.

DNS gebruikt Klik voor:

 • Thema’s & Leergebieden
  In de leerjaren 1, 2 en 3 werken leerlingen vanuit : Humanics, Science of Arts. Vanaf leerjaar 4 hebben leerlingen binnen hun profiel complexe vakoverstijgende opdrachten. De leergebieden Geletterdheid, Gecijferdheid, Linguistics en Sport & Bewegen sluiten aan bij de thema’s als dat mogelijk en relevant is en als dat het leren van leerlingen verder versterkt. Binnen de thema’s en leergebieden benaderen leerlingen het netwerk voor specifieke onderzoeksvragen of workshops.
 • Stages
  In leerjaar 3 doen alle leerlingen een LOB stage (loopbaanoriëntatie). Het zoeken van deze stageplekken kan nu makkelijk via Klik. Hierdoor krijgen leerlingen een heel breed palet aan mogelijkheden, waarin ze kunnen zoeken en vragen voor een stageplek.
 • Ondernemen
  In mavo 3 en 4 zijn leerlingen bezig met ondernemen. Ze maken een dienst of product en daarvoor is het belangrijk in contact te zijn met bedrijven, ondernemers, coaches. Hiervoor kunnen wij KLIK inzetten
 • Gastlessen
  De mentoren, experts of leerlingen organiseren gastlessen over specifieke onderwerpen die binnen de leergebieden en thema’s passen.
 • Meesterproef
  In het eindexamenjaar zit ‘de meesterproef’ (profielkeuze/profielwerkstuk): een groot onderzoek dat de leerlingen individueel of in duo’s uitvoeren. In dit onderzoek tonen ze hun vaardigheden op het gebied van onderzoek doen aan. Het is een onderdeel van het eindexamen. Op verschillende manieren kan Klik ingezet worden. Voor inhoudelijke onderzoeksvragen, vormgeving, tekstueel of welke creatieve leerlingen nog meer hebben.

Website van De Nieuwste school :  Klik hier