7 bijdragen die ouders op school kunnen leveren.

Als ouders word je op school gevraagd als luizenpluizer, rijmoeder, overblijfmoeder of leesmoeder. Daarnaast mag je tijdens een 10 minuten gesprek luisteren naar de resultaten van je kind en hierop reageren. Ik, Barbara Winkelhuyzen, heb als moeder van twee zoons en onderwijsenthousiasteling behoefte aan meer. Ik wil gevraagd worden als mijzelf, mijn expertise en passies. 

Ik denk dat iedere ouder een zeer belangrijke bijdrage kan leveren. Ik zal in dit blog uitleggen welke 7 bijdragen iedere ouder kan leveren.

1 Expertise overbrengen aan leerlingen

Over je werk, hobby, interesse of passie kun je een hele leuke workshop of les aan leerlingen geven. Een architect kan bijvoorbeeld vanuit zijn of haar expertise de opdracht aan leerlingen geven om een huis te tekenen. Een dergelijke schijnbaar simpele opdracht kan veel meer inpact krijgen als een architect dat doet. Met de passie van de architect en de voorbeelden die hij of zij kan geven krijgt de opdracht meer diepgang en creativiteit. Er zullen met een architect niet snel 24 dezelfde huisjes worden getekend, zijnde dezelfde vierkantjes met puntdak erop.

2 Expertise voor de schoolleiding

De schoolleiding kan zich door ouders laten adviseren over personeelszaken, strategische keuzes, ondernemerschap of over de huisvesting. Ikzelf heb samen met andere ouders de school verbouwd. Het proces ging sneller en de betrokkenheid van het bouwteam was groter dan normaal. Voor iedereen een winwin situatie. En hoe trots waren mijn kinderen, want mama had dit gedaan.

3  Betrokken sprekers of experts die kunnen levellen met de leeftijdsgroep

Ouders van kinderen kunnen makkelijk communiceren met hun eigen kinderen en dus ook met kinderen van dezelfde leeftijd. Als je weet dat het jouw kinderen zouden kunnen zijn, gaat alles een stuk leuker en enthousiaster. Ook de context waarin vragen worden gesteld is duidelijk doordat het eigen kind ook op die manier onderwijs krijgt of het net over dat onderwerp heeft gehad.

Mijn zoon deed voor school een onderzoek naar campings en ging daarvoor een medewerkster van een camping interviewen. Binnen een kwartier stond hij buiten. Het meisje met wie hij het gesprek had was hooguit 21 jaar. Hoe was dit gesprek verlopen als het een vader van een mede leerling was geweest? Die had met hun kunnen spreken op hun niveau (die zou zijn zoon of dochter voor de geest halen), die had de context begrepen, die had ze waarschijnlijk op weg geholpen om door te vragen. Die had waarschijnlijk dat ritje over de camping gemaakt en er een onvergetelijk bezoekje van gemaakt. Voor mijn zoon was dit de eerste en laatste keer. Ouders herkennen de leerftijdscategorie en maken de klik van hart tot hart.

4 Wil jij weten wie ik ben, wie er achter dit kind staat?

In heel weinig relaties is er zo’n eenzijdig contact als tussen een leerkracht en ouder. Ik weet wat de leerkracht doet, wie hij of zij is en wat zijn of haar ideeen zijn over mijn kind. Leerkrachten weten echter niet wie ik ben, wat ik doe of uit welk nest mijn kind komt. Ik loop 8 jaar rond op school en ik ben enkel en alleen zichtbaar in de rol van moeder. Bij de huisarts en tandarts is er een kennismakingsgesprek, maar op weinig scholen schenken ze hier aandacht aan.

Als je ouders vanuit hun passies en talenten de klas inhaalt leer je ze veel beter en breder kennen. Wat kan dit niet voor een inzichten bieden aan leerlingen? Zij leren naast hun ouders andere mensen en loopbanen kennen. Jij als ouder maakt contact met de groep van jouw kind en met de leerkracht. Dit geeft de groep het gevoel dat er een schil om de groep heen staat, de ouders.

5   Haal buiten binnen

Hoe gaaf is het om aan vraagstukken te werken die echt bestaan. Haal de buitenwereld de klas in, maak maatschappelijke problemen bespreekbaar met een expert erbij.

Tijdens een rondleiding met leerlingen en leerkrachten over Strijp-S langs allerlei bedrijven wisten leerlingen wat Big data was. De leerkrachten wisten dit niet. De enige werkvloer waarbinnen de meeste leerkrachten hebben gewerkt is de school. De ouders staan in het bedrijfsleven of maatschappij. Zij weten welke banen er nu zijn en deels wat er gaat komen. Laat via hun de buitenwereld de school binnen komen. Dat kan op vele verschillende manieren. Breng een bezoek aan een bedrijf of fabriek waar een ouder werkt. Vraag iets te vertellen over het werk dat een ouder doet. Of leg als ouder een probleem voor aan leerlingen en laat hun naar oplossingen zoeken.

6   Waartoe leren we dit? Geef de context en motiveer.

Vanuit onze werkzaamheden kunnen wij als ouders heel goed laten zien hoe we het geleerde op school nog dagelijks toepassen. Hierdoor ontstaat een beeld waarom je het geleerde nodig hebt, dit biedt context voor leerlingen.

Op de basisschool van mijn zoon hebben we met 5 bouwpartners 5 lessen ingericht over ons vak. De leerlingen hebben een droomhuis gemaakt. Iedere week een andere expertise, iedere week een ander onderdeel. Bij mij bedenken wat je in je huis wil hebben aan ruimtes en voorzieningen, vanuit de architect een ontwerp gemaakt. Met de constructeur een dakconstructie gemaakt etc.. Ik heb aan de kinderen geleerd hoe ze vloeroppervlaktes konden bepalen en hoe we die berekenen en inzetten in ons vak. Je geeft de context waarom je oppervlaktes moet kunnen berekenen. Je geeft antwoord op de vraag, waarom je die rekenlessen hebt en bij welke activiteiten je ze kunt gebruiken. Aan het einde van de reeks waren er meerdere kinderen die ook bouwkunde wilden gaan studeren. Hiermee motiveer je leerlingen direct.

7 Verbreed de beroepen/hobby scoop

Leerlingen kennen vaak de gangbare beroepen en soms de beroepen van hun ouders, maar ook niet altijd. Op middelbare scholen is het kiezen van richtingen en het kiezen van vervolgstudies een ware tombola. Wat zou het mooi zijn als leerlingen al vroeg met veel beroepen in aanraking komen. En nog mooier, oefenen met  de werkzaamheden die horen bij een beroep. Hiermee kan een richting in vaardigheden en interesses worden ervaren. Een school met 360 leerlingen heeft ongeveer 420 ouders, stel je voor, 300 beroepen. En dan de verhalen over loopbanen en cariere switches, hoe waardevol is dat.

Zo zie je dat wij ouders veel kunnen betekenen om het onderwijs te verrijken. Het moet echter wel de ruimte krijgen en aangehaakt worden in het onderwijs. Als leuke activiteit er even bij doen, levert niks of weinig op. Nabespreken, er vervolg aan geven liefst op vraag van leerlingen. Het inbedden in het onderwijs levert ouderparticipatie 4.0 op.  

Barbara Winkelhuyzen is eigenaar van Context & Co een bedrijf dat meewerkt aan contextrijk leren op scholen. Zij gebruikt daarbij de digitale netwerk tool KliK die zij samen met Studio Tast ontwikkelt. Zij verrijkt scholen door het netwerk van ouders en bedrijven zichtbaar en inzetbaar te maken. Met activerende creatieve workshops past zij KliK in, in het onderwijs van de school en verankerd zij het gebruik ervan bij ouders, leerlingen en leerkrachten.  Meer weten? klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *